23 Aralık 2011 Cuma

İLİTAM Ücreti

DGS ile herhangi bir İLİTAM programlarına yerleşmeyle ilgili bu yıldan itibaren ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmenin dışında bir değişim-yenilik daha yaşandı ki bu da haraç gibi toplanan harç miktarının standartlasmış olmasıdır. Bilindiği gibi geçmişte İLİTAM programı olan her üniversite kaydını kendisi yapıyor ve kayıt öncesi ne kadar para ödeneceğini kendisi belirliyor...du. Ama bundan sonra her üniversitenin harç miktarı eşit olacak ve bunu diğer programlarınkini belirleyen bakanlar kurulu belirleyecek ve miktar ÖSYM klavuzunda yayınlanacak. Bu yıl İLİTAM program ücretleri örgün bölümlerin ikinci öğretim yani akşam eğitim veren bölümlerinin miktarı kadardı ki bu ise dönem başına 513,5 tl idi. Bu değişimle öğrencilerin yılda sadece 1027 tl ödeyecekleri kararlaştırıldı. Ne yazık ki önceden bu miktar senede iki katı falandi, hele sırf para düzeni olan İstanbul İLİTAM harç ücreti daha geçen yıl 2500 den fazlaydı. Her şeye rağmen çok şükür o devir kapandı, inşallah bu netice bundan sonrası için herkes için hayırlısı olur...

İlahiyat Önlisans Başarı Kritiği

   Genel not ortalamasının 2 nin üzerinde olabilimesi derslerin başarı durumuna göre her ders için ayrı oluşacak çan eğrisine bağlı. Normalde 4 üzerinden 2 nin karşılığı 100 üzerinden 50 dir, ama can eğrisine göre zor derslerden düşük notlarla yüksek harf notları alınabilmekte. Bu nedenle arapça gibi zor bir dersten tahminen 8 doğru ile biiznillah geçilebileceği muhakkak. Final sınav sonuçlarından sonra görülecek harf notundan sonra tam anlamıyla fikir üzerine bizatihi durum müşahedesi edilebilir...

Soruların Yayınlanması

   Geçen hafta sonu yapılan Güz Dönemi Ara Sınav soruları

eogrenme.anadolu.edu.tr

adresinde yayınlanmıştır...

Kalma ve Geçme Üzerine

  Yeni sistemde kalma diye bir uygulama yoktur. Bir kişiisterse birinci sınıfın tüm derslerinden sınava girmesin ikinci sınıfta hem birinci sınıfın hem de ikinci sınıfın derslerini toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde alır. Yeni sistemin tek kötü yanı diyelim biri bir dersten bile kalsa -ki kalma notunun kesin olarak harf gösterimi ile FF dir- o bir ders için bir yıl daha okumak zorunda kalır. Birinci sınıfın tüm derslerinden yahut on beş krediden fazla dersten kalan kişi de hem birinci sınıf derslerini hem de ikinci sınıfın derslerinden alabilir dedik, ama toplamda ders alımı 45 krediyi geçemeyeceğinden birinci sınıfın tüm derslerinden ve toplamda 15 krediden fazla dersten kalanlar ikinci sınıftan sonra bir yıl daha okumak zorunda kalır. Şöyle ki, örneğin bir kişi birinci sınıfın güz dönemi sınavlarına girmedi ve tüm derslerinden kaldı. Kaldığı derslerin toplam kredisi 30 dur. Bu kişi ikinci sınıfa geçtiğinde öncelikle birinci sınıfta veremediği bu 30 kredilik dersleri alır, sonra dönem başı toplamda 45 kredilik ders alma  şartına göre 30 kredilik ders aldığı için geriye 15 kredilik ders alma hakkı kalır ki bu hakkını doğal olarak ikinci sınıfın dersleri üzerinden kullanır. Her dönemde toplam 30 kredilik ders mevcut olduğu için bu kişi ikinci yılın derslerinin yarısını alabilir, yani 15 kredilik dersi, geriye kalan 15 krediyi alamaz çünkü anlaşılacağı üzere limit 45 krediydi. Son olarak tekrar belirtmekte fayda var. Güz dönemi ve bahar dönemi dersleri birbirinden ayrıdır. Eğer ki güz döneminde bir dersten kalınırsa o dersi veya dersleri o yılın bahar döneminde değil, ancak bir sonraki yılın aynı yani yine güz döneminde alır...

DGS ile Yerleşmedeki Değişim

    Birkaç arkadaşımızın sorusu üzerine bir açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayım. Konu DGS ile ilgili. Birçoğumuzun duyduğu gibi bu yıl geçerli olmak üzere bundan böyle dikey geçiş sınavıyla örgün bölümlere yerleşenler için yapılan intibak uygulaması kaldırılmış, yerine önceki yıllarda alınan, yerleşilen yeni programdaki derlerle örtüşmesi durumunda muaf olmak şartıyla üst sınıflardan ders alınarak eğitim sürdürülmektedir. Eski uygulamada intibak sınıfında bir zorunluluk vardı ve şartlar sağlanmadığı sürece okulla ilişik dahi kesilebiliyordu, şartlar sağlanıldıgında yani eskisik dersler tamamlandığında ise intibak tamamlanıyor ve öğrenciler üçüncü yıldan eğitimine devam ediyordu. Ama şimdi intibak sınıfı kalktığı için belli bir not ortalaması tutturulmadığında okuldan atılma gibi bir durum söz konusu değil. Mezun olma süresine gelince, önlisansta başarı olunan derslerden muaf okunarak devam edilen bölümdeki dersleri alarak başarılı olunması durumunda yine intibak uygulamasının olduğu zamandaki gibi üç yılda okul bitirilebilir. Ayrıca yeni uygulama sadece örgün eğitim için geçerlidir. Ilahiyat önlisans okuyan siz değerli kardeşlerimin uzaktan eğitim programlarını, Ilitamı seçmesi durumunda ders muafiyeti üstten ders alımı gibi kaygısı olmayacağından direk üçüncü sınıftan başlayabilir. Bildiğiniz gibi Ilitam program sayıları ve kontenjanları bu yıl itibarıyla atmış ve bu bölümlere yerleşme ihtimali çoğalmaştır...

   DGS ile örgün ilahiyat bölümüne yerleşilmesi durumunda ders konusunda iki durumla karşılaşılır:
1-Yerleşilen üniversitenin ilahiyat bölümünün ilk iki yılında okutulup da açıköğretim ilahiyat da olmayan dersler alınır,
2- Açıköğretim ilahiyat da başarılan örgün bölümdeki aynı derslerden muaf olunur ve o üniversitenin birinci ve ikinc sınıfındaki görülmeyen dersler alınarak kredinin kaça tamamlanmasi gerekiyorsa üst sınıftan, yani üçüncü sınıf derslerinden ders alınır/aktarılır. Bu prosedürler bütünüyle üniversitenin uygulamasına bağlı. Mezuniyet müddeti DGS den sonra tam manasıyla 4 yıl olacak diye bir kaide yok, başarıya göre süre azalır. Daha sağlıklı malumatı herhangi bir yahut en çok yerleşilmek istenilen üniversite aranılarak öğrenilebilir.

AÖF Yeni Sistemin Analizi

  Her dönemin kendine göre dersleri mevcut. Sistem öyle çetrefil hale gelip zorlaştı ki yeni başlayanlar için bölümü bitirmek deyim yerindeyse adeta kabusa dönüştü. Sistemin bir takım avantajlarının yanında doğal olarak dezavantajları da var, şimdi bu konunun analizini yapalım.

Yeni sistemin avantajları

1-Can eğrisi ile not ortalaması tutturulduğu taktirde genel başarı oranı düşük derslerden çok düşük notla geçilmekte,
2- Kitaplar içerik bakımından ilmi gelişim kaydetmek üzerine yardımcı kaynak niteliğinde. Okuyanların tam manasıyla donanım sağlamasına yönelik kitaplar mevcut.

Yeni sistemin olumsuz yanları,

1- Bütünleme sınavının kaldırılması
2-Ders sayısının iki katına çıkması şeklinde artması
3-Bir dersten bile kalınsa o ders sonraki dönemde değil de bir sonraki yıl aynı dönemde alınmak zorunda. Hulasa her dönem o dönemin derslerinden sınav yapılmakta.

Şimdi değerlendirmede bulunmak bölümü okuyanların kanaatine kalmıştır. Ilmi yönden gelişme kaydetmek isteyenlere göre iyi bir uygulama, fakat zamanı dar olup da tek gayesi diploma olanlar için kötü. Elbet bunun ortası da uygulanabilirdi. Mesela yaz dönemi açılarak kalınan derslere şans tanıma yoluna gidilebilir...

Ortak Derslere Çalışma

   Bilgisayar, Türk dili ve Inkilap tarihi derslerinin kolay olmasının sebebi bu derslerin diğer bölümlerle ortak okutulmasıdır. Dersler ortak okutulduğundan ders muhteviyatı eskiye dayandığından, veya başka bir ifadeyle yıllarca aynı kitaplar okutulduğundan geçmiş yıllarda sorulan çıkmış sorulara çalışarak bu derslerden rahatlıkla geçilebilir. Kolay derslerin öncelikle verilmesi yönündeki beyanatımda bir anlamda bunu kastetmiştim. Bu derslerin soruları mutlaka edinilmelidir, çünkü bu dersler üzerine herkes çıkmış sorulara çalıştığından derslerin başarı oranı artmakta, bu ise can egrisini haneye zarar olarak döndürmektedir, başka bir ifadeyle normalde 84 - 100 aralığı AA alırken bu bu derslerde belkide 95 - 100 aralığında alanlar AA alacak. Tabi muaf olarak geçme notu da normalde 0 - 33 DD iken bu derslerde tahminen 0 - 40 olabilmekte. Buna çok dikkat edilmelidir...